کاربران می‌توانند توییت‌هایی که به آنها علاقه ندارند را مشخص کنند