هر ثانیه، ۵ بدافزار در فضای مجازی تولید می شود

به گفته معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات، وضعیت امنیت در فضای مجازی نگران کننده است و باید به دنبال رفع آسیب پذیری های سامانه های رایانه ای بود. در ادامه با تک شات همراه باشید.