تجلیل از آیت‌الله مستجابی در آیین رونمایی از «یاران موافق»