نشست «مبانی قرآن شناختی علوم انسانی» برگزار می‌شود

نشست علمی «مبانی قرآن شناختی علوم انسانی» از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.