نشست «مبانی قرآن شناختی علوم انسانی» برگزار می‌شود