پارلمان‌ها نقش کلیدی در توسعه روابط اقتصادی کشورها دارند

رئیس مجلس کنیا با تأکید بر اینکه پارلمان ها نقش کلیدی در توسعه روابط اقتصادی کشورها دارند، از رئیس مجلس کشورمان برای سفر به کنیا دعوت کرد.