آلمان خواستار همگرایی هر چه بیشتر مسلمانان در این کشور شد

وزیر کشور آلمان از مسلمانان آلمانی خواست تا هر چه بیشتر در راستای همگرایی اقدام کنند.