دانشجو هستم و تا پایان هفته قراردادم را می‌بندم/ سجاد مشایخی: برخی‌ برایم جوسازی کردند

ملی پوش بسکتبال ایران گفت: دانشجحو هستم و تا پایان هفته هم قراردادم را نهایی می‌کنم.