دانشجو هستم و تا پایان هفته قراردادم را می‌بندم/ سجاد مشایخی: برخی‌ برایم جوسازی کردند