بهبودی: قدرت ایران را به رخ حریف کشیدیم

کاپیتان تیم والیبال «ب» ایران گفت: با بازی حساب شده موفق به شکست کره جنوبی شدیم و قدرت والیبال ایران را به رخ حریف کشیدیم.