اخطارقرارگاه پدافند هوایی ارتش به هواپیمای جاسوسی آمریکا

قرارگاه پدافند هوایی ارتش به یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا (U۲) اخطار داده است. این دومین‌بار است که در۲ سال گذشته، ایران موفق به شناسایی این هواپیماهای پیشرفته می‌شود….