نامه اعتراضی کارکنان گمرک به مهران مدیری

در برنامه پنجشنبه شب شما هم با طرح ادعاهای واهی و چشم‌پوشی بر زحمات همکاران مان، بعد از چندین سال درخشش در صحنه هنری حالا باعث تأسف آنان قرار گرفتید…