اول مهر متفاوت برای دانش آموزانی که زبان مادری‌شان فارسی نیست

در آغاز سال تحصیلی در کلاس اول ابتدایی، سایر دانش آموزان نوشتن فارسی را می آموزند اما در مناطق دوزبانه و غیرفارسی زبان، دانش آموزان هم باید یک زبان جدید (زبان فارسی) را بیاموزند و هم نوشتن آن را یاد بگیرند و قطعا این روند بسیار سخت و دشوار است.