نمایش دو فیلم مستند با موضوع «دفاع مقدس» در سالن سینماحقیقت