برپایی شب شعر بارعام غدیرخم با حضور شاعران و هنرمندان