هک اطلاعات کاربران ایمیل موقعیت یاهو را متزلزل کرد

انتشار خبر دسترسی هکرها به اطلاعات دست‌کم ۵۰۰ میلیون کاربر ایمیل، یاهو را با دردسر جدی مواجه کرده است.