دوشنبه آخرین مهلت ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی دانشگاه علمی‌کاربردی

مشاور عالی سازمان سنجش از آخرین مهلت ثبت نام دوره های کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد.