اردوهای تیم ملی خارج از فیفا دی نیست/ ساکت: لیگ تعطیل نشده است