مرور سوپر سیوهای دروازه‌بان تیم فوتسال/ عابدزاده‌ای به نام علیرضا صمیمی (آنالیز)