وجود ۱۰۰ مدرسه تک دانش‌آموزی به منظور اجرای عدالت آموزشی در نقاط صعب العبور

مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر ۱۰۰ مدرسه تک دانش آموزی در کشور وجود دارد که نشانگر اجرای عدالت آموزشی حتی در نقاط صعب العبور کشور است.