وجود ۱۰۰ مدرسه تک دانش‌آموزی به منظور اجرای عدالت آموزشی در نقاط صعب العبور