بارش باران و انگیزه شاگردان کی‌روش در اردوی اروپایی