نگاه‌ دو کشور ایران و کنیا برای مبارزه با تروریسم به هم نزدیک است

رئیس مجلس گفت: نگاه و عزم دو کشور ایران و کنیا برای مبارزه با تروریسم به هم نزدیک است و امیدواریم همکاری‌های بیشتری انجام شود.