نتانیاهو به خاطر صندلی‌های خالی مجمع عمومی از سازمان ملل انتقاد کرد