شورای شهر تهران تاکید ویژه‌ای به موضوع تخریب اضافه بنای پاساژ علاءالدین دارد

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت: شورای شهر تهران تاکید ویژه ای به تخریب اضافه بنای پاساژ علاءالدین دارد و هیچ فرصت مجددی برای تخریب به مالک داده نخواهد شد.