شورای شهر تهران تاکید ویژه‌ای به موضوع تخریب اضافه بنای پاساژ علاءالدین دارد