سومین اقیانوس‌ پیمای ایرانی ساخته شد

مدیرعامل شرکت بحر گسترش از پایان ساخت سومین اقیانوس‌پیمای ایرانی خبر داد و گفت: کشتی اقیانوس‌پیمای ایران-کاشان گواهینامه بین‌المللی گرفته است.۱۲:۴۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر