تجهیز ارتش فرانسه به سلاح‌های ساخت آلمان

اداره کل تسلیحات فرانسه از تجهیز ارتش فرانسه به سلاح‌های تهاجمی ساخت آلمان خبر داد.