در انتظار دردسر بزرگ برای استقلال؟

وزیر ورزش و جوانان امروز پرده از رازی بزرگ برداشت و مدعی شد استقلال ۲۸ میلیارد در فصل نقل و انتقالات هزینه کرده است که این ملبغ نسبت به هزینه ۱۵ میلیاردی پرسپولیس برای خرید بازیکن و اعضای کادرفنی هزینه بسیار زیادی است.