حمله بی سابقه وزیر به فتح ا..زاده و افشارزاده/ بازیکن ۱۲۰ میلیونی را ۹۰۰ میلیون تومان خریدند!

ریخت و پاش های استقلال در نقل و انتقالات تابستانی باعث شد تا وزیر ورزش حمله تندی به مدیرعامل سابق باشگاه انجام داده و او را به یک سری تعهدات ناروا متهم کند.