روسیه خواستارتحقیق درباره حمله به کاروان حلب شد

وزیر امور خارجه روسیه بر اصرار کشورش برای تحقیقات درباره حمله به کاروان کمک های بشردوستانه نزدیک شهرک “اورم کبری” در اطراف حلب تاکید کرد. آمریکا ادعا کرده که روسیه مسوول این حمله است….