اردوگاه «الحندرات» به تصرف ارتش سوریه در آمد

دیده‌بان حقوق بشر سوریه از تصرف کامل اردوگاه «الحندرات» در شمال حلب توسط ارتش این کشور خبر داد.