اسپیس اکس دلیل انفجار موشک فالکون ۹ را اعلام کرد

اوایل ماه جاری میلادی در اتفاقی ناگوار، راکت فالکون ۹ کمپانی اسپیس اکس با تمام محوله گرانبهایش، لحظاتی قبل از پرتاب منفجر شد و به طور کامل از بین رفت، ضمن اینکه خسارات سنگینی را نیز به سکوی پرتاب و تأسیساتش وارد آورد. اکنون متخصصین این شرکت گزارش خود را در مورد علت این واقعه […]