پرواز با لباس بالدار در ارتفاعات چین

بیش از ۵۰ ورزشکار از بیست کشور جهان در پروازی پرمخاطره با لباس بالدار، خود را برای مسابقه‌ای واقعی در ارتفاعات بلند چین آماده کرده‌اند.