کشته شدن چند داعشی در حمله هوایی آمریکا به سرت لیبی