گزارش تمرین تیم ملی/ تمرین ملی‌پوشان زیر باران شدید (عکس)