شمال کشور را باران و غرب کشور را گردوخاک فرامی‌گیرد

کارشناس سازمان هواشناسی از بارش باران در نوار شمالی کشور خبر داد.