«ایران تلکام ۲۰۱۶» از فردا چهارم مهرماه کار خود را آغاز می کند