نیروهای سوریه کنترل اردوگاه آوارگان فلسطینی را در حومۀ حلب در اختیار گرفتند

نیروهای ارتش سوریه اردوگاه آوارگان فلسطینی را در شمال غرب شهر حلب از ستیزه‌جویان تروریستی بازپس گرفتند.