در روزهای یکشنبه و چهارشنبه شاهد پیک ترافیک در پایتخت هستیم

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: دو روز یکشنبه و چهارشنبه هر هفته شاهد ترافیک قابل توجه در شهر تهران هستیم وهنوز مشخص نشده که به چه علت در این دو روز ترافیک در تهران پرحجم تر است.