تقویت قدرت دفاعی کشور جهت مقابله با دشمن یک ضرورت است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان این که دشمنان انقلاب اسلامی همواره به دنبال ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، گفت: توجه به تقویت قدرت دفاعی کشور جهت مقابله با توطئه های دشمن یک ضرورت است.