مردان در اثر مصرف مواد صنعتی دچار مشکلات جنسی می شوند

رئیس دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: گرایش زنان به مواد مخدر صنعتی بیشتر از مردان است.