آخرین تمرین تیم ملی فوتسال ایران برای رویارویی با پاراگوئه برگزار شد