سازمان ملل به ابزار کثیفی در دست آمریکا تبدیل شده

سخنگوی انصارالله یمن، سازمان ملل را که مدعی حفاظت از قوانین بین‌المللی است قاتل آن دانست.