ناو ایتالیایی یورو در اسکله‌ی منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش پهلو گرفت

ناو اعزامی از کشور ایتالیا با نام یورو صبح امروز در اسکله‌ی منطقه یکم امامت نیروی دریایی راهبری ارتش پهلو گرفت.