ناو ایتالیایی یورو در اسکله‌ی منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش پهلو گرفت