خیز بلند اتاق جنگ دمشق_مسکو برای پاکسازی کامل "حلب" + نقشه و جزئیات