رویترز: آغاز مذاکرات توییتر با شرکت های فناوری برای فروش

به تازگی اخباری در خصوص احتمال فروش شرکت توییتر منتشر شده است.