صعود ایران در رنکینگ جهانی تنیس روی میز

تیم ملی تنیس روی میز بزرگسالان مردان ایران با یک پله صعود در رده ۲۸ رنکینگ تیمی جهان قرار گرفت، اما تیم بانوان بدن تغییر جایگاه همچنان چهل و هشتم است.