پیونگ‌یانگ خواستار تقویت بازدارندگی هسته‌ای خود شد